Faktura VAT marża a leasing

Osoby, które kupują auta w komisach sprowadzane z innych krajów, mogą kojarzyć tak zwaną fakturę VAT marża. To popularne rozwiąże je w przypadku takich transakcji, niemniej okazuje się, iż może ona zostać także wystawiona w wypadku skorzystania przykładowo leasingu na auto. Z oczywistych przyczyn związana jest ona z unikalnymi skutkami podatkowymi dla osób zdecydowanych na takie finansowanie, czyli leasingobiorców. W omawianym modelu rozliczania opodatkowaniu, podlegać będzie marża. Marża jest różnicą między kwotą, za którą auto było nabyte a kwotą sprzedaży. Co należy wiedzieć na temat faktury VAT marży, jeśli chodzi o leasing? 

Co to jest faktura VAT marża? 

Faktura VAT marża jest szczególnym dokumentem z uwagi na procedurę naliczenia podatku. Marża w przypadku podatku VAT, jest różnicą pomiędzy ceną należą, którą musi opłacić nabywca, a kwotą nabycia zmniejszoną o podatek. W takim wypadku sprzedawca musi naliczyć i odprowadzić podatek VAT. Na fakturze nie ma wyszczególnionej stawki i kwoty tegoż podatku, dlatego też nabywca nie będzie mieć możliwości odliczania VAT-u. Taki dokument nierzadko wystawia się w komisach, a czasem także w salonach samochodowych, jeśli sprzedają one samochody używane. 

VAT marża a leasing 

Leasing na fakturę VAT marża będzie sytuacją, gdy umowa na leasing tyczy się używanego towaru, zakupionego przez właściciela firmy od pośrednika, który kupił go od osoby prywatnej. W rzeczywistości najczęściej spotykaną sytuacją takiego rodzaju, będzie leasing auta z fakturą VAT marża albo kupno używanego sprzętu IT czy używanej maszyny. 

Leasing na fakturę VAT marża nie jest opcją dostępną w każdej firmie oferującej leasingowe usługi, dlatego chcąc zakupić przykładowo pojazd sprowadzony z zagranicy, warto wcześniej dowiedzieć się, czy dane przedsiębiorstwo leasingowe, daje taką możliwość. W wypadku chęci wzięcia leasingu na używany towar, który kupimy u pośrednika, czynsz płacony przez nas, będzie się składał z części odsetkowej oraz kapitałowej. 

Leasing a faktura VAT marża – czy to opłacalne rozwiązanie? 

Leasing operacyjny pojazdu na przedsiębiorstwo, posiada dużo zalet, przejawiających się m.in. w tym, iż właściciel firmy: 

  • ma opcję wliczania rat operacyjnego leasingu w koszty podatku,
  • ma opcję odliczania podatku VAT (w 50% albo w całości). 

Jednakże żeby taka opcja zaistniała – po pierwsze, osoba sprzedająca musi wystawić fakturę sprzedaży VAT 23 procent, po drugie – umowa leasingowa takiego samochodu musi stanowić umowę operacyjnego leasingu. Znaczy to tyle, iż rzeczywiście opłacalna forma dla przedsiębiorcy to leasing operacyjny – a do tego niezbędna będzie faktura 23%, nie zaś faktura VAT marża

Faktura VAT marża a leasing operacyjny

Jeśli wziąć pod uwagę leasing operacyjny, ewentualnie wystawiona faktura VAT marża, nie będzie mieć najmniejszego znaczenia dla leasingobiorcy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż w leasingu zawiera się w rzeczywistości dwie umowy. Pierwszą z nich między leasingodawcą a dostawcą, czyli przedsiębiorstwem sprzedającym trwały środek, na przykład auto. To wówczas może konieczne być wystawienie faktury VAT marża. 

Jednakże leasing operacyjny, w rzeczywistości traktowany jest w roli usługi wynajmu. Znaczy to tyle, iż podczas zwierania umowy między leasingobiorcą a leasingodawcą musi zostać naliczony VAT. Osoba, która skorzysta z tego typu finansowania, może w 50 procentach albo w całości odliczyć go od dochodu. 

Faktura VAT marża a leasing finansowy

Sytuacja ulega diametralnej zmianie w chwili, kiedy zdecydujemy się na opcję leasingu finansowego, zaś leasingodawca nabędzie auto na podstawie faktury VAT marża. Zgodnie z obowiązującym prawem, może on zawrzeć kontrakt z leasingodawcą na identycznych zasadach co do opodatkowania. W rezultacie taka sytuacja nie będzie korzystna dla osoby korzystającej, która korzysta z finansowania. Straci ona bowiem opcję zaliczania VAT-u do kosztów uzyskiwania przychodów, co zwiększy obciążenie mające związek z leasingiem. 

Jedynym plusem leasingu w wersji finansowej, pozostaje w takim przypadku prawo do dokonania odpisu amortyzacyjnego. Zyska je leasingobiorcą, niemniej należy pamiętać o limicie, który wynosi do 20 tysięcy euro. Kwoty większe, aniżeli podana wartość, nie mogą być już zaliczone do kosztów uzyskiwania przychodów. W rezultacie leasing finansowy wraz z fakturą VAT marża będzie korzystny tylko dla tych osób, które nie są płatnikami wymienionego podatku. Mogą nim być zainteresowane także przedsiębiorstwa, które rozliczają się na podstawie tak zwanego ryczałtu.