Faktura VAT marża a leasing

Osoby, które kupują auta w komisach sprowadzane z innych krajów, mogą kojarzyć tak zwaną fakturę VAT marża. To popularne rozwiąże je w przypadku takich transakcji, niemniej okazuje się, iż może ona zostać także wystawiona w wypadku skorzystania przykładowo leasingu na auto. Z oczywistych przyczyn związana jest ona z unikalnymi skutkami podatkowymi dla osób zdecydowanych na takie finansowanie, czyli leasingobiorców. W omawianym modelu rozliczania opodatkowaniu, podlegać będzie marża. Marża jest różnicą między kwotą, za którą auto było nabyte a kwotą sprzedaży. Co należy wiedzieć na temat faktury VAT marży, jeśli chodzi o leasing? 

Co to jest faktura VAT marża? 

Faktura VAT marża jest szczególnym dokumentem z uwagi na procedurę naliczenia podatku. Marża w przypadku podatku VAT, jest różnicą pomiędzy ceną należą, którą musi opłacić nabywca, a kwotą nabycia zmniejszoną o podatek. W takim wypadku sprzedawca musi naliczyć i odprowadzić podatek VAT. Na fakturze nie ma wyszczególnionej stawki i kwoty tegoż podatku, dlatego też nabywca nie będzie mieć możliwości odliczania VAT-u. Taki dokument nierzadko wystawia się w komisach, a czasem także w salonach samochodowych, jeśli sprzedają one samochody używane. 

VAT marża a leasing 

Leasing na fakturę VAT marża będzie sytuacją, gdy umowa na leasing tyczy się używanego towaru, zakupionego przez właściciela firmy od pośrednika, który kupił go od osoby prywatnej. W rzeczywistości najczęściej spotykaną sytuacją takiego rodzaju, będzie leasing auta z fakturą VAT marża albo kupno używanego sprzętu IT czy używanej maszyny. 

Leasing na fakturę VAT marża nie jest opcją dostępną w każdej firmie oferującej leasingowe usługi, dlatego chcąc zakupić przykładowo pojazd sprowadzony z zagranicy, warto wcześniej dowiedzieć się, czy dane przedsiębiorstwo leasingowe, daje taką możliwość. W wypadku chęci wzięcia leasingu na używany towar, który kupimy u pośrednika, czynsz płacony przez nas, będzie się składał z części odsetkowej oraz kapitałowej. 

Leasing a faktura VAT marża – czy to opłacalne rozwiązanie? 

Leasing operacyjny pojazdu na przedsiębiorstwo, posiada dużo zalet, przejawiających się m.in. w tym, iż właściciel firmy: 

  • ma opcję wliczania rat operacyjnego leasingu w koszty podatku,
  • ma opcję odliczania podatku VAT (w 50% albo w całości). 

Jednakże żeby taka opcja zaistniała – po pierwsze, osoba sprzedająca musi wystawić fakturę sprzedaży VAT 23 procent, po drugie – umowa leasingowa takiego samochodu musi stanowić umowę operacyjnego leasingu. Znaczy to tyle, iż rzeczywiście opłacalna forma dla przedsiębiorcy to leasing operacyjny – a do tego niezbędna będzie faktura 23%, nie zaś faktura VAT marża

Faktura VAT marża a leasing operacyjny

Jeśli wziąć pod uwagę leasing operacyjny, ewentualnie wystawiona faktura VAT marża, nie będzie mieć najmniejszego znaczenia dla leasingobiorcy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż w leasingu zawiera się w rzeczywistości dwie umowy. Pierwszą z nich między leasingodawcą a dostawcą, czyli przedsiębiorstwem sprzedającym trwały środek, na przykład auto. To wówczas może konieczne być wystawienie faktury VAT marża. 

Jednakże leasing operacyjny, w rzeczywistości traktowany jest w roli usługi wynajmu. Znaczy to tyle, iż podczas zwierania umowy między leasingobiorcą a leasingodawcą musi zostać naliczony VAT. Osoba, która skorzysta z tego typu finansowania, może w 50 procentach albo w całości odliczyć go od dochodu. 

Faktura VAT marża a leasing finansowy

Sytuacja ulega diametralnej zmianie w chwili, kiedy zdecydujemy się na opcję leasingu finansowego, zaś leasingodawca nabędzie auto na podstawie faktury VAT marża. Zgodnie z obowiązującym prawem, może on zawrzeć kontrakt z leasingodawcą na identycznych zasadach co do opodatkowania. W rezultacie taka sytuacja nie będzie korzystna dla osoby korzystającej, która korzysta z finansowania. Straci ona bowiem opcję zaliczania VAT-u do kosztów uzyskiwania przychodów, co zwiększy obciążenie mające związek z leasingiem. 

Jedynym plusem leasingu w wersji finansowej, pozostaje w takim przypadku prawo do dokonania odpisu amortyzacyjnego. Zyska je leasingobiorcą, niemniej należy pamiętać o limicie, który wynosi do 20 tysięcy euro. Kwoty większe, aniżeli podana wartość, nie mogą być już zaliczone do kosztów uzyskiwania przychodów. W rezultacie leasing finansowy wraz z fakturą VAT marża będzie korzystny tylko dla tych osób, które nie są płatnikami wymienionego podatku. Mogą nim być zainteresowane także przedsiębiorstwa, które rozliczają się na podstawie tak zwanego ryczałtu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.