Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać leasing?

Kupienie nowego samochodu czy niezbędnego do pracy sprzętu wiąże się z ogromnym obciążeniem finansowym. Niestety, taki koszt często przewyższa finanse danej osoby, która nie jest w stanie sfinalizować takiej transakcji z własnych oszczędności. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z leasingu, który umożliwia nabycie najbardziej pożądanych środków trwałych. 

Co to jest leasing?

Jako leasing określamy umowę cywilnoprawną, którą zawiera się między firmą finansującą całe przedsięwzięcie, a leasingobiorcą, czyli osobą korzystającą z takiej ofert. Wybrana przez klienta firma leasingowa oddaje samochód bądź inny środek trwały w użytkowanie na określony czas – w zamian za to, leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania co miesiąc ustalonej wcześniej opłaty. Leasing jest zatem nieco podobny do zakupu na raty – jedyną różnicą jest fakt, że użytkowane przez klienta przedmioty nie są jego własnością. W przypadku korzystania z leasingu, należy również uiścić opłatę wstępną – wkład własny ustalany jest indywidualnie, a jego wysokość zależna jest od rozmaitych czynników. Ważną informacją jest również fakt, że korzystający z tej opcji ma możliwość wykupu użytkowanej rzeczy za ustaloną wcześniej kwotę. Dokonać tego można tuż po wygaśnięciu umowy z danym leasingodawcą, a koszt zakupu wynosi zazwyczaj około jednego procenta wartości samochodu lub środków trwałych. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing? – kryteria są szczegółowo określone, zatem warto je sprawdzić!

Kto może korzystać z leasingu?

Udzielenie finansowania przez daną firmę może być możliwe jedynie wtedy, gdy klient będzie w stanie uwiarygodnić możliwość spłacenia leasingu. Leasing udzielany jest zazwyczaj tym osobom, które posiadają własną firmę – powinna ona również funkcjonować na rynku przynajmniej dziesięć lat. Równie istotną kwestią jest także brak długów oraz historia kredytowa w BIK. Wszelkie odstępstwa od norm w tym zakresie, mogą spowodować odrzucenie wniosku na skutek braku wiarygodności co do spłacenia zobowiązania. Warto również dodać, że w niektórych przypadkach sprawdzana jest również prowadzona przez wnioskującego klienta działalność gospodarcza. Ocenia się wówczas, czy dana firma ma szansę przetrwać na rynku i czy przynosi niezbędne do pokrycia zobowiązania finansowego korzyści. 

Procedury oceny ryzyka

Procesy związane ze sprawdzaniem wiarygodności potencjalnego leasingobiorcy nazywany jest oceną ryzyka, a jego przebieg zależy w dużej mierze od wybranej firmy. Do sprawdzenia możliwości klienta najczęściej stosuje się dwie procedury:

  • uproszczoną – finansujący nie weryfikuje skrupulatnie zdolności leasingowej, dzięki czemu klient nie musi przedstawiać dokumentacji finansowej. Konieczne jest jednak okazanie dowodu osobistego oraz dokumentów rejestrowych firmy. Może zdarzyć się również, że leasingodawca poprosi o odpis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG bądź też zaświadczenie o przyznanym numerze REGON i NIP. Procedura tego typu stosowana jest zazwyczaj w przypadku leasingu samochodów osobowych;
  • standardową – metoda ta dotyczy przede wszystkim leasingu pojazdów o wysokiej wartości, a także kosztownych maszyn i urządzeń. W tej procedurze niezbędne jest zbadanie zdolności kredytowej osoby, która chciałaby uzyskać tego typu wsparcie. Klient powinien wówczas przygotować zaświadczenia o dochodach brutto, potwierdzone przez urząd skarbowy deklaracje PIT, a nawet bilans zysków oraz strat, związanych z funkcjonowaniem jego przedsiębiorstwa. 

Odpowiedź na pytanie jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing, jest dość prosta. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Najlepszym rozwiązaniem będzie zawiązanie współpracy z firmą, która poprowadzi klienta przez wszystkie kroki takiego procesu. Leasebroker.pl to grupa specjalistów, którzy przygotowali dla zainteresowanych profesjonalny kalkulator leasingowy.

Kalkulator leasingowy

Funkcja ta pozwala na szybkie sprawdzenie kosztów planowanego leasingu. System ten jest na tyle prosty, że praktycznie każdy sobie z nim poradzi – wystarczy bowiem wpisać niezbędne informacje, by szybko otrzymać najbardziej korzystne oferty z różnych banków. Warto przy tym dodać, że taka symulacja jest całkowicie bezpłatna! Eksperci z naszej firmy chętnie pomogą każdemu wybrać najlepsze rozwiązanie i zgromadzą w imieniu zainteresowanych niezbędne dokumenty. Współpraca taka gwarantuje klientom pomyślne przejście oceny ryzyka – bez względu na rodzaj wybranej przez bank procedury.