Leasing samochodu ciężarowego

Leasing samochodu ciężarowego jako korzystna alternatywa dla zakupu gotówkowego

Prowadzenie działalności transportowej jest trudne i wymaga sprostania wielu wyzwaniom. Istotną kwestią w prowadzeniu tego biznesu jest finansowanie – ponieważ zakup nowego samochodu ciężarowego to koszt rzędu kilkuset tysięcy złotych, nawet prężnie działająca firma transportowa może nie być w stanie ponieść tak wysokiego jednorazowego wydatku. Alternatywą dla zakupu gotówkowego jest leasing, czyli forma zewnętrznego finansowania, w ramach której leasingodawca „użycza” na określony w umowie czas samochód ciężarowy, a podmiot korzystający – leasingobiorca – zostaje zobowiązany do regularnego (zazwyczaj comiesięcznego) opłacania rat. Wysokość miesięcznej opłaty jest uzależniona m.in. od: wartości samochodu, wysokości opłaty inicjalnej (wstępnej), którą gotów jest uiścić leasingobiorca, okresu spłaty zobowiązania oraz wartości wykupu. Jeśli chcesz sprawdzić, jak może kształtować się wysokość raty, użyj poniższego kalkulatora:

KALKULATOR RAT LEASINGOWYCH

Jakie zalety wiążą się z wyborem leasingu jako formy finansowania działalności gospodarczej?

Z korzystaniem z leasingu wiążą się liczne zalety. Przede wszystkim, jest to forma finansowania, która cechuje się dużym stopniem elastyczności w zakresie okresu spłaty kredytu czy wysokości opłaty wstępnej. Ponadto, często zdarza się, że klienci korzystający z leasingu mogą uzyskać także preferencyjne warunki np. ubezpieczenia pojazdu.

Po drugie, leasing może zostać zastosowany w celu optymalizacji polityki finansowo-podatkowej przedsiębiorstwa. Jak już wspomniano, wybór leasingu oznacza rozłożenie wielotysięcznego wydatku na długi okres (np. kilka lat), dzięki czemu przedsiębiorstwo korzystające z tej formy finansowania nie muszą obawiać się o utrzymanie płynności finansowej, a „zaoszczędzone” w ten sposób środki mogą zostać sfinansowanie na inne działania ważne dla rozwoju firmy. Jest to bardzo ważne, ponieważ w obecnych czasach wiele przedsiębiorstw ma problemy w zakresie odpowiedniej płynności finansowej, co ogranicza ich możliwości ekspansji rynkowej

Leasing samochodu ciężarowego od strony podatkowej

Jeśli chodzi o kwestie finansowo-prawne, warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie – mianowicie, poszczególne rodzaje leasingu wywołują różne skutki na gruncie podatkowym i księgowym. I tak np. w przypadku wyboru leasingu finansowego przedmiot umowy zostaje uwzględniony w księgach korzystającego, co oznacza, że jego aktywa wzrastają, a leasingobiorca jest zobowiązany do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Z kolei wybór leasingu operacyjnego sprawia, że do kosztów zmniejszających podstawę opodatkowania mogą zostać zaliczone raty netto i opłata wstępna (w przypadku leasingu finansowego kosztem jest amortyzacja oraz odsetki), a samochód ciężarowy wciąż jest traktowany w ujęciu księgowym jako majątek leasingodawcy. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie: który wariant leasingu jest korzystniejszy – operacyjny czy finansowy? Odpowiedź zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa, tzn. jego możliwości oraz potrzeb.

Wykorzystanie leasingu w działalności gospodarczej firmy transportowej jest istotne także z punktu widzenia podatku dochodowego oraz VAT. Dobrą wiadomość dla przedsiębiorców wykorzystujących samochody ciężarowe jest fakt, że w ich przypadku nie obowiązuje maksymalny limit kosztów eksploatacyjnych, które mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym (limit ten dotyczy jedynie pojazdów osobowych i wynosi obecnie 150 000 zł dla pojazdów benzynowych oraz 225 000 zł dla aut elektrycznych).

Trzeba przy tym koniecznie pamiętać, że na gruncie ustawy o VAT leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towaru, co pociąga za sobą konieczność opłacenia przez korzystającego całego podatku VAT już na początku trwania umowy leasingowej. Z kolei w przypadku wariantu operacyjnego rozwiązanie jest bardziej korzystne, gdyż podatek jest doliczany do rat.

Prostota leasingu

Warto przy tym dodać, że w ostatnich latach coraz więcej firm leasingowych decyduje się uproszczenie procedury uzyskiwania finansowania, dzięki czemu obowiązki formalne przedsiębiorcy starającego się o leasing są maksymalnie uproszczone. Takie rozwiązanie sprawia, że właściciele przedsiębiorstw transportowych mogą skupić się na rozwijaniu prowadzonego biznesu, podczas gdy firma specjalizująca się w świadczeniu usług leasingowych przejmuje na siebie większość niezbędnych formalności.

Podsumowanie

Leasing samochodu ciężarowego to rozwiązanie, po które sięgają coraz liczniejsze firmy transportowe. Nic w tym dziwnego – ta forma finansowania oznacza wiele zalet, które opisano powyżej. Jednocześnie, należy pamiętać, że wybór leasingu to istotna decyzja dla firmy, dlatego też powinna być ona rzetelnie przemyślana pod kątem przyszłości przedsiębiorstwa. Aby rzetelnie ocenić celowość wykorzystania leasingu w firmie, warto skorzystać m.in. z kalkulatora rat leasingowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *