Ubezpieczenie GAP w leasingu – dlaczego warto je posiadać?

Ubezpieczenie GAP skierowane jest do osób, które korzystają z leasingu samochodów. Dzięki niemu zapewniona zostaje ochrona przed utraceniem wartości auta w czasie. Na ogół ubezpieczenie gap w leasingu pokrywa różnice między resztą pozostałych do spłaty rat a kwotą odszkodowania, które wypłacane jest z AC. 

Co to jest GAP w leasingu?

Jak wspomniano już powyżej ubezpieczenie GAP skierowane jest do osób, które kupują auto w leasingu, które poza nabyciem obowiązkowej polisy OC, muszą także wykupić AC. 

Przykład zastosowania ubezpieczenia gap w leasingu: wyobraźmy sobie, iż udało się nam wziąć auto w leasing, które warte jest 100 tysięcy złotych. Po dwóch latach została orzeczona jego szkoda całkowita albo zostało skradzione. Co wtedy? W ramach ubezpieczenia AC, zostanie nam niewątpliwie wypłacone odszkodowanie, niemniej będzie to wyłącznie około 65 tysięcy złotych, gdyż wartość pojazdu zostanie zmniejszona o około 35 procent. Tymczasem razem do spłacenia, mamy jeszcze około 80 tysięcy złotych. Zostajemy zatem bez auta i do tego jesteśmy stratni jakieś 15 tysięcy złotych. 

Byłoby zupełnie inaczej, gdybyśmy mieli ubezpieczenie typu GAP. Wypłaca się je w dwóch sytuacjach: szkody całkowitej albo kradzieży auta i to nawet w przypadku, kiedy osoba mająca GAP byłaby sprawcą danego wypadku. 

Jakie są typy ubezpieczenia GAP?

Istnieje kilka typów ubezpieczenia GAP: fakturowy, finansowy, casco, jak i indeksowy. Czym różnią się między sobą te formy ochrony? 

  • GAP fakturowy – to najdroższy z typów ubezpieczenia GAP. Polega na tym, iż ubezpieczyciel wypłaca nam różnicę między ceną auta na fakturze, a jego rynkową wartością z dnia wypadku albo kradzieży,
  • GAP finansowy – to najtańszy z typów ubezpieczenia GAP. Jest pomocny w przypadku leasingu mającego niewielki wkład własny, jak również wysoką kwotę wykupu auta. W ramach umowy ubezpieczyciel pokrywa różnice między resztą niespłaconych rat leasingu, a ilością odszkodowania, które zostało wypłacone z AC, 
  • GAP Casco – ma za zadanie pokryć różnicę między wypłaconą kwotą z ubezpieczenia AC/OC, a ilością ubezpieczenia AC, które ważne jest na dzień zawarcia umowy o Autocasco, 
  • GAP indeksowy – to typ ubezpieczenia GAP, który jest niezwykle popularny w wypadku krótkotrwałych leasingowych umów (zawartych na 2-3 lata). Opiera się na tym, iż ubezpieczyciel wypalić odszkodowanie na poziomie 20-30 procent wartości zniszczonego albo skradzionego auta (w zależności od warunków, które zostały określone w danej umowie). 

Jaka jest cena ubezpieczenia GAP? 

Ceny ubezpieczenia GAP zależą od jego typu i wahają się w ciągu roku w od 0,4-1,2 % wartości auta. Najtańsza opcja to GAP finansowy, za który trzeba będzie zapłacić 0,4-0,5 % wartości pojazdu. Znacznie więcej trzeba wyłożyć na GAP indeksowy (0,7-0,8%), zaś najgłębiej do kieszeni należy sięgnąć w wypadku typu fakturowego (0,7-1,2 %). 

Gdybyśmy zatem zechcieli ubezpieczyć auto warte 100 tysięcy złotych, to w wypadku finansowego ubezpieczenia GAP, musielibyśmy zapalić około 400-500 złotych na rok, w wypadku indeksowego 700-800 złotych na rok, zaś fakturowego około 700-1200 złotych na rok. 

Na co warto zwracać uwagę w przypadku ubezpieczenia GAP? 

Zanim wykupimy ubezpieczenie GAP, musimy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU). Warto sprawdzić, czy towarzystwo ubezpieczeniowe zagwarantuje nam wypłacenie odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu, jak również ile wynosi rekompensata. Przydatne będzie także zapoznanie się ze świadczeniami dodatkowymi, jak chociażby najem zastępczego samochodu. 

Czy warto nabyć ubezpieczenie GAP?

Tego typu pytanie zadamy sobie z pewnością przed wykupieniem każdej polisy i za każdym razem odpowiedź będzie podobna – jeżeli dojdzie do kradzieży albo wypadku, to tego typu polisa będzie na wagę złota. Jeżeli jednak nic się nam nie przytrafi, to pieniądze możemy uznać za utracone. 

Dlatego za każdym razem, powinniśmy brać pod uwagę kwotę, którą ryzykujemy i skalę ryzyka. A w wypadku nowych pojazdów może być ona znaczącą, gdyż te samochody dosyć szybko tracą na wartości. Gdybyśmy mieli na myśli wysłużone auta, w przypadku których wartość ulega nieznacznym zmianom każdego roku, to ubezpieczenie GAP nie warte byłoby nawet przeanalizowania. Jednakże w wypadku, kiedy każdego roku samochód traci na wartości do kilkudziesięciu tysięcy złotych, to ubezpieczenie się od tej straty warto będzie już przemyśleć. Tym bardziej, iż nierzadko nie podejmujemy decyzji o pieniądzach zawartych w portfelu, niemniej o środkach pochodzących z leasingu.