Rodzaje leasingu i ich charakterystyka

Rodzaje leasingu w Polsce można podzielić na dwie główne kategorie: leasing „klasyczny” z wykupem oraz leasing bez wykupu, który znacznie częściej nazywany jest wynajmem długoterminowym. W obu tych kategoriach możemy dodatkowo wyróżnić kilka odmian. Zupełnie odrębnym rodzajem będzie leasing konsumencki. Dowiedz się więcej na temat leasingów i zdecyduj, z której formy skorzystać!

Leasing z wykupem i ich charakterystyka

Leasing z wykupem to taki rodzaj leasingu, w którym leasingobiorca zostaje właścicielem środka trwałego z chwilą zakończenia umowy, czyli w momencie, w którym płaci ostatnią ratę lub korzysta z opcji wykupu. Ten rodzaj leasingu najczęściej nazywany jest formą „klasyczną”. Dlaczego? Jest to najbardziej rozpowszechniona forma leasingu, a co więcej – przez wiele lat był on jedyną formą dostępną w naszym kraju. Leasing z wykupem dzieli się na leasing finansowy, operacyjny oraz zwrotny.

Leasing finansowy a operacyjny

Podstawową różnicą miedzy tymi dwoma leasingami jest to, że leasing finansowy pozwala osobie korzystającej wpisać daną rzecz do rejestru środków trwałych i w następstwie dokonywać bieżących odpisów amortyzacyjnych. Leasing operacyjny polega natomiast na tym, że przedmiot umowy amortyzowany jest przez firmę leasingową.

W obu przypadkach można jednak umieszczać w kosztach uzyskania przychodu opłaty eksploatacyjne, np. serwis, wymianę opon, czy parking. Leasing operacyjny daje możliwość zaliczenia całości każdej opłaconej karty. Osoby, które korzystają z leasingu finansowego mogą natomiast zmniejszyć podatek PIT poprzez uwzględnienie jedynie części odsetkowej raty.

To, co jest równie istotną kwestią to fakt, że leasing operacyjny w prawie podatkowym traktowany jest jako usługa, a co za tym idzie – firma leasingowa do każdej raty dolicza 23% podatku VAT. Leasing finansowy natomiast, rozpatruje się jako dostawę towaru – przedsiębiorca płaci cały VAT z góry w krótkim terminie od otrzymania pojazdu do swojej dyspozycji. 

Porównując umowy – umowa o leasing finansowy może zostać zawarta na dowolny czas, natomiast umowa o leasing operacyjny musi zostać zawarta na czas, który odpowiada co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji – w przypadku leasingu samochodowego są to 2 lata.

Leasing zwrotny

Może on występować zarówno w formie leasingu finansowego, jak i operacyjnego. Polega na tym, że firma leasingowa odkupuje środek trwały od przedsiębiorcy, a w następstwie oddaje mu w formie leasingu ten właśnie przedmiot. Celem tego rozwiązania jest uwolnienie gotówki, jaką przedsiębiorca przeznaczył wcześniej na nabycie trwałego środka.

Leasing bez wykupu, czyli wynajem długoterminowy

Leasing bez wykupu znany jest w Polsce pod pojęciem wynajmu długoterminowego. Dotyczy on głównie finansowania nowych samochodów osobowych, ale oferowany jest także przez niektóre firmy leasingowe.

Swoją istotą jest on bardzo zbliżony do leasingu operacyjnego, jednak przedsiębiorca nie wykupuje przedmiotu, a zwraca go osobie finansującej. W trakcie umowy leasingobiorca spłaca jedynie utratę wartości przedmiotu. Umowy takie zawiera się z reguły na okres od 2 do 4 lat. W teorii istnieje także możliwość wykupienia przedmiotu przez leasingobiorcę za cenę zbliżoną do jego wartości rynkowej.

To, co łączy się zazwyczaj z tym rodzajem leasingu to dodatkowe usługi, które oferuje finansujący. Leasingobiorca za niewiele większą ratę miesięczną może wówczas skorzystać z wielu dodatkowych usług, np. wymiany opon, ubezpieczenia, samochodu zastępczego itp.

Wśród leasingu bez wykupu wyróżnia się:

  • Full Service Leasing,
  • Leasing z serwisem,
  • Wyłączne finansowanie,
  • Auto na abonament.

 

Leasing konsumencki, znany także jako prywatny

Leasing konsumencki nazywany inaczej prywatnym, przeznaczony jest dla osób indywidualnych, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. W Polsce nie jest on jeszcze popularny, uważany jest bowiem nadal za nowość na naszym rynku. Oferty dotyczą głównie sfinansowania nowych samochodów osobowych. W jego ramach możemy spotkać się zarówno z opcją bez oraz z wykupem. Opcję bez wykupu nazywa się również „autem na abonament”.

Auto na abonament

Jest to rodzaj leasingu zbliżony do wynajmu długoterminowego, oparty na leasingu operacyjnym. Oferta kierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Osoba korzystająca z przedmiotu nie spłaca jednak jego wartości, ani nie staje się jego właścicielem wraz z zakończeniem umowy. Może jedynie wykupić auto w cenie jego rynkowej wartości. Umowę zawiera się na okres od kilku miesięcy nawet do 3 lat. Po zakończeniu umowy przedmiot zwracany jest osobie finansującej, a przedsiębiorca, w ramach nowej umowy, może wymienić go na nowy.