Jak odliczyć leasing od podatku?

Leasing w różnych formach, to bardzo popularne rozwiązanie w biznesie. Jego warunki są znaczącym ułatwieniem w prowadzeniu działalności firm z różnorodnych branż. Korzystanie z takich finansowych produktów ułatwia inwestowanie i pozwala na osiąganie wyższego jego poziomu. W poniższym artykule skupimy się na dokładnym wyjaśnieniu kwestii związanej z odliczaniem podatku od przedmiotu leasingu, jak i przedstawimy kolejno etapy, jakie trzeba będzie przejść, aby móc pomniejszyć własne finansowe obciążenie. 

Odliczenia od podatku w przypadku leasingu finansowego

  • VAT – leasing finansowy traktuje się niczym dostawę towarów. Podatek nalicza się z góry od całości kwoty transakcji w momencie wydania przedmiotu danego leasingu i podlega on odliczeniu. Stawka zależna jest od sfinansowanego trwałego środka (przykładowo sprzęt medyczny – 8 procent, zaś większość maszyn i pojazdy – 23 procent), 
  • PIT/CIT – kosztem uzyskania przychodów dla leasingobiorców będzie odsetkowa część rat leasingu. Korzystający mają także prawo do zamortyzowania przedmiotu leasingu, 
  • w wypadku pojazdów osobowych, które użytkuje się w mieszany sposób, możemy odliczyć 50% VAT-u. Pozostałe 50% VAT zwiększy początkową wartość przedmiotu, która podlega amortyzacji. Należy mieć jednakże na uwadze kwotę limitu w przypadku amortyzacji samochodów osobowych, która wynosi 150 tysięcy złotych. 

Odliczenia od podatku w przypadku leasingu operacyjnego

  • VAT – leasing operacyjny to usługa objęta 23% podatkiem. Stawka ta naliczana jest do każdej leasingowej opłaty (raty oraz czynsz) i leasingobiorca może ją w całości odliczyć,
  • CIT/PIT – koszt uzyskania przychodu jednorazowo stanowić może czynsz inicjalny (inaczej początkowa wpłata), jak i całość rat, 
  • wyjątek stanowią auta osobowe, które użytkuje się prywatnie oraz służbowo, bowiem podlegać one będą ograniczeniu co do odliczeń VAT-u (50%). Nie odliczone 50% VAT stanowi koszt uzyskania przychodu. Ponadto leasing samochodów osobowych został objęty kwotowym limitem na poziomie 150 tysięcy złotych, jeśli chodzi o koszty uzyskiwania przychodów. 

Odliczenie podatku VAT od wstępnej opłaty leasingu samochodów osobowych

Opłata wstępna, nazywana także inicjalnym czynszem, jest zabezpieczeniem leasingodawcy, a przy tym pierwszą opłatą i wkładem własnym, który ponosi leasingobiorca. Jest ona bezzwrotna i stanowi niejako ochronny parasol na wypadku niewywiązania się osoby korzystającej z leasingu z zawartej umowy. Im wyższy będzie inicjalny czynsz, tym niższe będą następne raty, ale również koszty ewentualnego wykupu auta. Zwykle im nisza będzie nasza leasingowa zdolność, tym wyższą opłatę wstępną przyjdzie nam wnieść. 

W wypadku wstępnej opłaty w leasingu, VAT traktuje się na ogólnych zasadach. W rzeczywistości oznacza to, iż faktura dokumentująca wydatki będzie podstawą do odliczenia 100% albo 50% podatku, w zależności od metody korzystania z auta, jak również spełnienia kryteriów określonych w ustawie. Warto jednakże mieć na uwadze, iż mamy tydzień na zgłoszenie w skarbówce odpowiedniej decyzji. Tylko z pozoru termin ten może się nam wydawać bardzo odległy. 

Ile podatku VAT możemy odliczać z leasingowej raty?

Takie pytanie nierzadko zadają sobie osoby prowadzące firmy, które poszukują metody na objęcie finansowaniem trwałych środków, nabytych przez leasingodawcę od prywatnej osoby. Pytanie powinno być zadane trochę inaczej, a dokładniej ,,Czy leasing i faktura VAT marża mogą iść w parze”?

Na początku może się wydawać, że nie. Osoba korzystająca, która jest właścicielem firmy, nie będzie mogła odliczać VAT-u od kwoty wpisanej na tego typu fakturze. Okazuje się jednakże, iż w teorii jest taka możliwość, chociaż dzisiaj mało które przedsiębiorstwo udzielające leasingowe oferuje tego typu rozwiązanie. Wyjściem z tej sytuacji może być leasing w wersji finansowej, chociaż w tym wypadku podatek będzie naliczony tylko od części leasingowej raty, która obejmuje odsetki. W praktyce będzie to zatem niska kwota i jeśli chodzi o optymalizację podatkową, mało opłacalna. 

Jeśli chodzi o VAT, dużo korzystniejszym rozwiązaniem będzie podjęcie decyzji o finansowaniu auta kupionego w sposób bezpośredni od dealera danej marki, przedsiębiorstwa zajmującego się importem samochodów zza granicy albo z komisu. Wówczas osobie korzystającej przysługuje prawo odliczenia od całości kwoty raty. 

Leasing aut umożliwia zwiększanie finansowej swobody przedsiębiorstwa. Zmniejsza również początkowy kapitał, który jest potrzebny do jego prowadzenia i pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, a wszystko to zgodnie z obowiązującym prawem.