Czym jest i jak wygląda leasing uproszczony?

Jak wygląda leasing uproszczony?

Umowę leasingową można zawrzeć z zastosowaniem standardowej albo uproszczonej procedury. W poniższym artykule, postaramy się wyjaśnić czym jest leasing uproszczony i jakie warunki przedsiębiorstwo powinno spełniać, żeby móc z niego skorzystać. 

Czym jest leasing procedura uproszczona?

Leasing uproszczony umożliwia przede wszystkim sfinansowanie niezbędnego w przedsiębiorstwie trwałego środka bez konieczności przedstawienia finansowych dokumentów. Nie trzeba zatem dostarczać przedsiębiorstwu udzielającemu leasingu deklaracji CIT, PIT, rachunków strat i zysków, bilansów, zestawień z księgi przychodów oraz rozchodów. To samo tyczy się rejestrowych dokumentów, które dzisiaj każde przedsiębiorstwo leasingowe może bez przeszkód pobierać z sieci. W praktyce będzie to oznaczać, iż celem rozpatrzenia wniosku konieczne będzie złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku leasingowego razem ze zgodami i oświadczeniami, które mają związek chociażby z przetwarzaniem danych osobowych, czy sprawdzeniem wnioskodawców w zewnętrznych bazach, takich jak KRD, BIG albo BIK. 

Czym różni się uproszczona procedura leasingowa od standardowej?

Leasing w uproszczonej procedurze polega na zrezygnowaniu z dokładnego zweryfikowania finansowej kondycji leasingobiorcy przez leasingodawcę. W każdym przedsiębiorstwie udzielającym leasingów, obowiązywać mogą inne warunki tego trybu zawarcia umowy. Zwykle jednakże właściciel firmy nie jest zobowiązany do przedstawiania finansowej dokumentacji, zaświadczeń z urzędu skarbowego czy też z ZUS-u, a nierzadko nawet i dokumentacji rejestrowej swojego przedsiębiorstwa. 

Dla kogo przeznaczony jest leasing z uproszczoną procedurą? 

Z leasingu z uproszczoną procedurą skorzystać może praktycznie każde przedsiębiorstwo mające dowolny profil działalności. Zwykle jednakże w wypadku nowo powstałych firm, inaczej nazywanych startupami, jak i przedsiębiorstw, których branża i działalność oceniane są przez leasingodawcę w kategoriach zwiększonego ryzyka, stosuje się wyższe własne udziały, albo pojawia się konieczność przedstawienia dokumentacji dodatkowej. Z reguły jednakże uproszczona procedura dostępna jest dla przedsiębiorstw, które posiadają minimum roczną albo też dłuższą historię swojej działalności. 

Leasing procedura uproszczona warunki 

Weryfikacja w uproszczonej procedurze trwa zwykle do 24 godzin od chwili złożenia wniosku, dlatego klienci otrzymują decyzję odnośnie finansowania praktycznie rzecz biorąc od ręki. Procedura standardowa zajmie więcej czasu, gdyż leasingodawca weryfikuje dokładnie leasingową zdolność osoby wnioskującej, chcąc w ten sposób oszacować ewentualne ryzyko braku jego wypłacalności. Niezbędne będzie wówczas spełnianie większej ilości procedur i dostarczanie takiej dokumentacji, jak między innymi: 

  • zaświadczenie z ZUS-u oraz z urzędu skarbowego na temat niezalegania ze zobowiązaniami,
  • podatkowe deklaracje CIT albo PIT, które zostaną potwierdzone przez skarbówkę, 
  • oświadczenie, iż wobec przedsiębiorstwa nie jest prowadzona komornicza egzekucja,
  • zestawienie z księgi rozchodów oraz przychodów,
  • dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa, przykładowo odpis z CEIDG czy KRS,
  • umowa spółki razem z aneksami,
  • rachunek strat i zysków, jak i księgowy bilans – w wypadku przedsiębiorstw, które stosują księgowość pełną. 

Zatem porównując ze sobą warunki zawierania umowy leasingu w trybie standardowym oraz uproszczonym, warto zwracać uwagę na kwestię własnego wkładu. Leasingobiorcy, którzy zdecydują się na leasing w uproszczonej procedurze zwykle będą musieli liczyć się z wyższymi opłatami wstępnymi, na ogół w przedziale 10-30 procent. Stanowią one zabezpieczenie w razie braku finansowej płynności klientów. 

Co może zostać sfinansowane w uproszczonej procedurze? 

Przede wszystkim będą to popularne trwałe środki, łatwe do zbycia, na które jest spory popyt na wtórnym rynku. Tego typu przedmioty oznaczają dla przedsiębiorstw leasingowych niewielkie ryzyko, gdyż w wypadku odstąpienia od windykacji, wykupu, odebrania ich od leasingodawców można je później bardzo łatwo sprzedać i dzięki temu móc odzyskać pożyczone środki. Najczęściej zatem w uproszczonej procedurze finansowane są zatem auta dostawcze do 3,5 tony, osobowe, sprzęt elektroniczny, biurowy oraz medyczny. 

Wybierany przez większość przedsiębiorstw leasingowych przedmiot w uproszczonej procedurze winien także: 

  • nie przekroczyć wartości 300 tysięcy złotych,
  • być kilkuletni albo nowy,
  • pochodzić od zweryfikowanego, znanego i autoryzowanego dostawcy.